Razpis

Razpis

Iščemo perspektivne mlade vinarje!

Natečaj Lidlov mladi vinar smo v lanskem letu nadgradili in k sodelovanju povabili mlade vinarje, ki že pridelujejo svoje vino. Na natečaj se je prijavilo skoraj 50 mladih vinarjev, med katerimi je naziv najboljšega prejel Jernej Žorž za svoje vino zelen. Dober odziv in kakovostna vina so nas spodbudila, da tudi letos v okviru natečaja poiščemo nove, mlade in perspektivne mlade vinarje, ki že delujejo v panogi pridelave vin, imajo že nekaj izkušenj na tem področju, potrebujejo pa nekaj zagona in novih poslovnih priložnosti.

Osrednji namen natečaja Lidlov mladi vinar je spodbujanje učenja pridelave vin in pridobivanja novih izkušnje ter širjenje prepoznavnosti kakovostnih vin. Lidl Slovenija natečaj organizira v sodelovanju s partnerjem – Slovenski festival vin, kjer dobro poznajo slovenske vinarje in vinogradnike ter lahko s strokovnimi in organizacijskimi znanji pripomorejo k odličnosti natečaja.

Natečaj v letu 2018 je sestavljen iz dveh delov: najboljše študentsko mlado vino, kjer sodelujejo ekipe iz slovenskih izobraževalnih ustanov, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom, ter najboljše vino mladih perspektivnih vinarjev, kjer k sodelovanju vabimo prav vas.

Razpisni pogoji:


1. Osnovni podatki o natečaju

1.1 Organizator natečaja je Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda (v nadaljevanju organizator). Partner pri organizaciji natečaja je Slovenski festival vin.

1.2 Natečaj za mlade vinarje bo potekal v sodelovanju s povabljenimi mladimi vinarji, ki jih bosta organizator in partner natečaja predhodno pozvala k sodelovanju. Razpis je objavljen tudi na spletni strani www.mladivinar.si. Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

1.3. Projekt bo potekal od 2. julija 2018 (odprtje prijav) do 17. novembra 2018 (razglasitev zmagovalca). Rok za prijavo vin je 6. september 2018. Prijavo sodelujoči vinarji opravijo preko spletne strani www.mladivinar.si. Ob prijavi morajo sodelujoči mladi vinarji oddati tudi kratek življenjepis in opis kleti (okvirno do 5.000 znakov, dodatno lahko priložijo tudi fotografije vinograda, kleti ipd. – do 10 fotografij)

2. Sodelujoči na natečaju

2.1 Za sodelovanje na natečaju veljajo le omejitve, določene v teh razpisnih pogojih natečaja.

2.2 Zgornja omejitev starosti vinarjev, ki lahko sodelujejo v natečaju, je 35 let.

2.4 Pogoj za sodelovanje na natečaju je, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili natečaja.

2.5 S prijavo na natečaj prek spletne prijavnice se prijavitelji strinjajo, da bodo zagotovili svojo razpoložljivost za potrebe promocijskih aktivnosti natečaja Lidlov mladi vinar, ki obsedajo izjave za medije, prisotnost na naprej dogovorjenih dogodkih, fotografiranje, vnaprej dogovorjeni intervjuji za medije. Obenem zagotavljajo svojo prisotnost na Slovenskem festivalu vin 16. in 17. novembra 2018. Zgolj izkazane utemeljene izredne okoliščine (npr. bolezen) so opravičljiv razlog za neprisotnost.

2.6 Z izpolnjeno spletno prijavnico prostovoljno dajete izrecno privolitev, da lahko organizator natečaja vpisane osebne podatke obdeluje v zbirki osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja ter obveščanja udeležencev v okviru natečaja Lidlov mladi vinar. Podatki se hranijo do zaključka natečaja. Posameznik lahko privoli tudi v obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen statistične obdelave, segmentacije, vabil na dogodke in seminarje ter anketiranje. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev s posredovanjem prošnje na elektronsko sporočilo pr@lidl.si.

2.7 Stroške, ki so povezani z udeležbo na natečaju Lidlov mladi vinar, nosijo sodelujoči sami (stroški prevozov, malic, ipd).

3. Potek natečaja

3.1 Natečaj za mlade vinarje bo potekal od 2. julija 2018, ko se odprejo prijave za sodelovanje, do 16. novembra 2018, ko bo potekala razglasitev zmagovalcev natečaja na Slovenskem festivalu vin in predstavitev vin v Lidlovem salonu vin.

3.2 Sodelujoči mladi vinarji se na natečaju pomerijo z avtorskimi vini v dveh kategorijah:

  • mirno rdeče vino (suho ali polsuho) in
  • mirno belo vino (polsuho ali suho).

Sodelujoči lahko v navedenih kategorijah oddajo vina naslednjih letnikov: 2016 in 2017.

3.3 Vsak sodelujoči mladi vinar lahko prijavi največ eno (1) avtorsko vino v posamezni kategoriji.

Skupno lahko na razpis prijavi največ dve (2) vini.

3.4 Sodelujoči vinar mora imeti na zalogi najmanj 1.000 buteljk vina (0,75 l), ki ga prijavlja na natečaj. Vino mora biti v buteljkah, opremljeno z lastno etiketo, ki vsebuje vse podatke o vinu skladno s slovensko zakonodajo na področju pridelave in prodaje vin. V primeru uvrstitve med finaliste mora to količino po dogovorjeni ceni dati podjetju Lidl Slovenija na razpolago za prodajo.

3.5 Sodelujoči vinarji morajo ob oddaji avtorskih vin v ocenjevanje na natečaju predložiti tudi ponudbo o odkupni/nabavni ceni posameznega vina (cena na buteljko).

3.6 Za potrebe ocenjevanja vina morajo sodelujoči mladi vinarji oddati 3 buteljke posameznega vina. Obenem mladi vinarji oddajo tudi opis vina na eni tipkani strani (v wordovem dokumentu). Vino se bo predvidoma sprejemalo v drugem ali tretjem tednu septembra 2018, in sicer na sedežu podjetja
Lidl Slovenija v Komendi. Natančne datume in ure za oddajo vin za ocenjevanje bodo prijavljenim vinarjem sporočeni naknadno.

4. Ocenjevanje vin

4.1 Vsa ob roku oddana vina bo ocenila ocenjevalna komisija. Ocenjevanje bo predvidoma potekalo konec septembra 2018.

4.2. Ocenjevalno komisija za ocenjevanje vin bo sestavljena iz strokovnjakov iz področja vinarstva in vinogradništva in članov podjetja Lidl Slovenija.

4.3. Ocenjevanje bo potekalo v obeh kategorijah po 100-točkovni metodi, ki jo predlagata Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (UIOE) in Svetovna federacija strokovnih ocenjevanj vin (FMGCIVS). Za ocenjevanje posameznih senzoričnih lastnosti vina se s senzorično analizo določajo parametri po naslednji lestvici:

  • odlično,
  • prav dobro,
  • dobro,
  • zadovoljivo,
  • nezadovoljivo.

Vino, ki je ocenjeno z oceno “nezadovoljivo” za eno ali več parametrov, ne more biti nagrajeno.

4.4 Strokovna komisija bo razglasila po dva finalista v posamezni kategoriji (rdeče in belo) – skupaj 4 finalna vina. Končna ocena vina in izbor štirih finalistov (dva v kategoriji rdeče vino in dva v kategoriji belo vino) bo podana na podlagi dodatnih kriterijev, ki med drugim vključujejo tudi zanimivost izdelka za siceršnji Lidlov vinski portfelj, zanimivost za potencialne kupce ter samega trgovca ter morebitne posebnosti v nabavi.

4.5. V primeru, da se izbrani vinar uvrsti med finaliste in želi umakniti svojo udeležbo na natečaju, mora to pisno sporočiti na pr@lidl.si v roku 3 dni od obvestila o uvrstitvi med finaliste.

4.6 S finalisti (dve vini v kategoriji belo in dve vini v kategoriji rdeče) bo podjetje Lidl Slovenija sklenil promocijsko konsignacijsko pogodbo, v kateri bodo natančno opredeljeni pogoji odkupa in prodaje. Finalisti morajo zagotoviti 1.000 buteljk posameznega vina, kar je že pogoj za sodelovanje v natečaju.

4.7 Finalisti morajo predvidoma do začetka novembra 2018 dostaviti vina (na svoje stroške) v centralno skladišče podjetja Lidl Slovenija na naslov Pod lipami 1, 1218 Komenda. Natančen datum dostave bosta partnerja projekta sporočila naknadno.

4.8 Podjetje Lidl Slovenija bo poskrbel za distribucijo in promocijo finalnih vin (izdelava označitve (obešanke) za buteljke, distribucija v trgovinah Lidla Slovenija, oprema na prodajnem mestu, objava v letaku in na spletni strani Lidla Slovenija ter prek drugih trženjsko komunikacijskih kanalov).
4.9 Finalna vina bodo na prodajnih policah Lidla Slovenija predvidoma v tednu, ko bo potekal Slovenski festival vin (od ponedeljka, 12. 11. 2018). Prodaja finalnih vin bo potekala do predvidoma do 30.11. 2018 oz. do prodaje zalog.

4.10 Na Slovenskem festivalu vin bo med štirimi finalisti razglašen absolutni zmagovalec. Datum razglasitve bo petek, 16. 11. 2018.

4.11 Strokovna komisija si pridružuje pravico, da v primeru nedoseganja zahtevanih kriterijev ocenjevanja nagrad ne podeli.

5. Nagrade

5.1 Organizator natečaja podjetje Lidl Slovenija bo podelil naslednje nagrade:

avtorjem finalnih vin (po dva v posamezni kategoriji) bo podelil dvodnevno kotizacijo za razstavljavce (stojnica) na Slovenskem festivalu vin, ki bo potekal 16. in 17. 11. 2018;

avtorji finalnih vin v posamezni kategoriji (rdeče in belo) bodo deležni odkupa vseh količin, prijavljenih na natečaj (1.000 buteljk);

– absolutni zmagovalec bo kot glavno nagrado prejel možnost izobraževanja v izbrani vinski kleti ali drugi organizaciji/inštitutu v tujini v vrednosti do največ 1.200 EUR. Znesek vključuje izobraževalne vsebine, nastanitev in stroške poti. Natančna vsebina izobraževanja se določi glede na potrebe zmagovalca. Nagrado mora zmagovalec izkoristiti najkasneje do konca leta 2019.

5.2 Nagrajence bosta organizator (Lidl Slovenija) in partner natečaja (Slovenski festival vina) o prejeti nagradi obvestila tudi pisno in sicer najpozneje v roku 5 delovnih dni po razglasitvi rezultatov. Pri tem bosta organizatorja za potrebe izročitve nagrade nagrajence pozvala k oddaji podrobnejših podatkov za prevzem nagrade.

5.3 Organizator in partner bosta nagrajencem posredovala:

vprašalnik o osebnih podatkih,

obrazec z izjavo o soglašanju s prevzemom nagrade.

Izpolnjene in podpisane dokumente morajo nagrajenci posredovati na naslov Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda in na elektronski naslov pr@lidl.si. najkasneje 5 dni po obvestilu o nagradi.

5.4 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.5 Organizator in partner bosta za nagrajence obračunala in plačala morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade, skladno z zakonodajo. Osnova za obračun dohodnine je vrednost podarjenega blaga z vključenim davkom na dodano vrednost. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.
5.6 Nagrajenci se odpovedujejo vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejetih nagrad.

5.7 V primeru odpovedi udeležbe na natečaju se udeležencem ne povrne morebitnih stroškov, nastalih v povezavi z udeležbo na natečaju.

6. Izključitev odgovornosti

Vsi mladi vinarji, ki se prijavijo na natečaj, sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator in partnerji natečaja niso odgovorni za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja na natečaju. Organizator in partnerji natečaja so odgovorni samo za namerno ali skrajno malomarno škodo ali namerno povzročeno kršitev pogodbenih obveznosti, ki so bistvenega pomena.