Razpis

Razpis

Razpisni pogoji:


1. Osnovni podatki o natečaju

1.1 Organizator natečaja je Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda (v nadaljevanju organizator). Partner pri organizaciji natečaja so »Radostne prireditve« (Poslovno svetovanje, Radomir Stojanovič, s. p.).

1.2 Natečaj za mlade vinarje bo potekal v sodelovanju s povabljenimi mladimi vinarji, ki jih bosta organizator in partner natečaja predhodno pozvala k sodelovanju. Razpis je objavljen tudi na spletni strani www.mladivinar.si. Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

1.3. Projekt bo potekal od 6. junija 2019 (odprtje prijav) do 18. decembra 2019 (razglasitev zmagovalca). Rok za prijavo je 9. september 2019. Prijavo sodelujoči vinarji opravijo preko spletne strani www.mladivinar.si. Ob prijavi morajo sodelujoči mladi vinarji oddati tudi kratek življenjepis in opis kleti (obvezno v Wordovem dokumentu, do 5.000 znakov, dodatno lahko priložijo tudi fotografije vinograda in kleti).

2. Sodelujoči na natečaju

2.1 Za sodelovanje na natečaju veljajo le omejitve, določene v teh razpisnih pogojih natečaja.

2.2 Zgornja omejitev starosti vinarjev, ki lahko sodelujejo v natečaju, je 35 let.

2.4 Pogoj za sodelovanje na natečaju je, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili natečaja.

2.5 S prijavo na natečaj prek spletne prijavnice se prijavitelji strinjajo, da bodo zagotovili svojo razpoložljivost za potrebe promocijskih aktivnosti natečaja Lidlov mladi vinar, ki obsedajo izjave ali intervjuji za medije, prisotnost na naprej dogovorjenih dogodkih in fotografiranje. Obenem zagotavljajo svojo prisotnost na Slovenskem festivalu vin v novembru 2019 in na dogodku Vinski univerzum v decembru 2019 . Zgolj izkazane utemeljene izredne okoliščine (npr. bolezen) so opravičljiv razlog za neprisotnost.

2.6 Z izpolnjeno spletno prijavnico prostovoljno dajete izrecno privolitev, da lahko organizator natečaja vpisane osebne podatke obdeluje v zbirki osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja ter obveščanja udeležencev v okviru natečaja Lidlov mladi vinar. Podatki se hranijo do zaključka natečaja. Posameznik lahko privoli tudi v obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen statistične obdelave, segmentacije, vabil na dogodke in seminarje ter anketiranje. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev s posredovanjem prošnje na elektronsko sporočilo pr@lidl.si.

2.7 Stroške, ki so povezani z udeležbo na natečaju Lidlov mladi vinar, nosijo sodelujoči sami (stroški prevozov, malic, ipd).

3. Potek natečaja

3.1 Natečaj za mlade vinarje bo potekal od 6. junija 2019, ko se odprejo prijave za sodelovanje, do 18. decembra 2019, ko bo potekala razglasitev zmagovalca natečaja na Vinskem univerzumu in predstavitev vin v na festivalu.

3.2 Sodelujoči mladi vinarji se na natečaju pomerijo z avtorskimi vini v treh kategorijah:

  • mirno rdeče vino (suho in polsuho),
  • mirno belo vino (polsuho in suho) in
  • peneče vino.

Sodelujoči lahko v prvih dveh kategorijah oddajo vina naslednjih letnikov: 2017 in 2018, v kategoriji »peneča vina« pa letniki niso določeni oz. niso omejitev.

3.3 Vsak sodelujoči mladi vinar lahko prijavi največ eno (1) avtorsko vino v posamezni kategoriji. Skupno lahko na razpis prijavi največ tri (3) vina.

3.4 Sodelujoči vinar mora imeti na zalogi najmanj 1.000 buteljk vina (0,75 l), ki ga prijavlja na natečaj. Vino mora biti v buteljkah, opremljeno z lastno etiketo, ki vsebuje vse podatke o vinu skladno s slovensko zakonodajo na področju pridelave in prodaje vin. V primeru uvrstitve med finaliste mora to količino po dogovorjeni ceni dati podjetju Lidl Slovenija na razpolago za prodajo.

3.5 Sodelujoči vinarji morajo ob oddaji avtorskih vin v ocenjevanje na natečaju predložiti tudi ponudbo o odkupni/nabavni ceni posameznega vina (cena na buteljko).

3.6 Za potrebe ocenjevanja vina morajo sodelujoči mladi vinarji oddati 3 buteljke posameznega vina. Obenem mladi vinarji oddajo tudi opis vina na eni tipkani strani (v wordovem dokumentu). Natančne datume in ure za oddajo vin za ocenjevanje bodo udeleženim vinarjem sporočeni naknadno.

3.7 Za vse mlade vinarje in vinarke, ki bi jih zanimala prijava na natečaj, bosta partnerja projekta konec meseca avgusta pripravila delavnico, na kateri bodo delili znanje s področja trženja vina, uporabe družabnih omrežij, podrobneje pa bodo razložili tudi pravila sodelovanja na področju nabave v Lidlu Slovenija.

4. Ocenjevanje vin

4.1 Vsa ob roku oddana vina bo ocenila ocenjevalna komisija. Ocenjevanje bo predvidoma potekalo v drugi polovici septembra 2019.

4.2. Ocenjevalno komisija za ocenjevanje vin bo sestavljena iz strokovnjakov iz področja vinarstva in vinogradništva ter članov organizatorja in partnerja.

4.3. Ocenjevanje bo potekalo v vseh treh kategorijah po 100-točkovni metodi, ki jo predlagata Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (UIOE) in Svetovna federacija strokovnih ocenjevanj vin (FMGCIVS). Za samo izvedbo ocenjevanja bo organizator pripravil poseben pravilnik.

4.4 Strokovna komisija bo razglasila po dva finalista v posamezni kategoriji (rdeče vino, belo vino in peneče vino) – skupaj 6 finalnih vin, ki bodo na ocenjevanju prejeli najvišje število točk. Končna ocena vina in izbor šestih finalistov (dva v kategoriji rdeče vino, in dva v kategoriji belo vino in dva v kategoriji peneče vino) bo podana na podlagi dodatnih kriterijev, ki med drugim vključujejo tudi zanimivost izdelka za siceršnji Lidlov vinski portfelj, zanimivost za potencialne kupce ter samega trgovca ter morebitne posebnosti v nabavi.

4.5. V primeru, da se izbrani vinar uvrsti med finaliste in želi umakniti svojo udeležbo na natečaju, mora to pisno sporočiti na pr@lidl.si v roku 3 dni od obvestila o uvrstitvi med finaliste.

4.6 S finalisti (dve vini v kategoriji belih, dve vini v kategoriji rdečih in dve vini v kategoriji penečih) bo podjetje Lidl Slovenija sklenil promocijsko konsignacijsko pogodbo, v kateri bodo natančno opredeljeni pogoji odkupa in prodaje. Finalisti morajo zagotoviti 1.000 buteljk posameznega vina, kar je že pogoj za sodelovanje v natečaju.

4.7 Finalisti morajo predvidoma v oktobru 2019 dostaviti vina (na svoje stroške) na naslov, ki bo objavljen naknadno. Natančen datum dostave in naslov za dostavo bosta partnerja projekta sporočila naknadno.

4.8 Podjetje Lidl Slovenija bo poskrbel za distribucijo in promocijo finalnih vin (izdelava označitve (obešanke) za buteljke, distribucija v trgovinah Lidla Slovenija, oprema na prodajnem mestu, objava v letaku in na spletni strani Lidla Slovenija ter prek drugih trženjsko komunikacijskih kanalov).

4.9 Na dogodku Vinski Univerzum bo med šestimi finalisti razglašen absolutni zmagovalec. Datum slavnostne razglasitve sreda, 18. december 2019.

4.10 Organizator si pridružuje pravico, da v primeru nedoseganja zahtevanih kriterijev ocenjevanja nagrad ne podeli.

5. Nagrade

5.1 Organizator natečaja podjetje Lidl Slovenija bo podelil naslednje nagrade:

– avtorjem finalnih vin (po dva v posamezni kategoriji) bo podelil dvodnevno kotizacijo za razstavljavce (stojnica) na dogodkih Slovenski festivali vin in enodnevno kotizacijo za dogodek Vinski Univerzum;

– avtorji finalnih vin v posamezni kategoriji bodo deležni odkupa dogovorjenih količin, prijavljenih na natečaj (1.000 buteljk);

– absolutni zmagovalec bo kot glavno nagrado prejel možnost izobraževanja v izbrani vinski kleti ali drugi organizaciji/inštitutu v tujini v vrednosti do največ 1.200 EUR. Znesek vključuje izobraževalne vsebine, nastanitev in stroške poti. Natančna vsebina izobraževanja se določi glede na potrebe zmagovalca. Izjemoma se lahko nagrada lahko porabi tudi za plačilo udeležbe na izbranem sejmu. Nagrado mora zmagovalec izkoristiti najkasneje do konca leta 2020.

5.2 Nagrajence bosta partnerja projekta o prejeti nagradi obvestila tudi pisno in sicer najpozneje v roku 5 delovnih dni po razglasitvi rezultatov. Pri tem bosta organizatorja za potrebe izročitve nagrade nagrajence pozvala k oddaji podrobnejših podatkov za prevzem nagrade.

5.3 Organizator in partner bosta nagrajencem posredovala:

  • vprašalnik o osebnih podatkih,
  • obrazec z izjavo o soglašanju s prevzemom nagrade.

Izpolnjene in podpisane dokumente morajo nagrajenci posredovati na naslov Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda in na elektronski naslov pr@lidl.si. najkasneje 5 dni po obvestilu o nagradi.

5.4 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.5 Organizator in partner bosta za nagrajence obračunala in plačala morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade, skladno z zakonodajo. Osnova za obračun dohodnine je vrednost podarjenega blaga z vključenim davkom na dodano vrednost. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

5.6 Nagrajenci se odpovedujejo vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejetih nagrad.

5.7 V primeru odpovedi udeležbe na natečaju se udeležencem ne povrne morebitnih stroškov, nastalih v povezavi z udeležbo na natečaju.

6. Izključitev odgovornosti

Vsi mladi vinarji, ki se prijavijo na natečaj, sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator in partnerji natečaja niso odgovorni za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja na natečaju. Organizator in partnerji natečaja so odgovorni samo za namerno ali skrajno malomarno škodo ali namerno povzročeno kršitev pogodbenih obveznosti, ki so bistvenega pomena.