Poletna dela v vinogradu in prve analize grozdja!

Poletna dela v vinogradu in prve analize grozdja!

Danes kot rečeno, pišemo o poletnih delih, ki so nujno potrebna za pravilno rast in razvoj grozdja. Poletje vinogradnika je prej naporno in delavno kot pa čas za oddih.

Med poletjem je v vinogradu veliko dela, saj se pripravljamo na težko pričakovano trgatev. Za vinograd je treba skrbeti, ker želimo, kar se da zdravo grozdje. S tem razlogom je čas poletja za vinogradnike precej pester, saj moramo biti nenehno ob trti predvsem v času intenzivne rasti in razvoja grozdja.

Pogled na vinograd

Opravljali smo zelena dela, kar zajema vršičkanje (prikrajševanje mladik), odstranjevanje listov v območju grozdja, da lahko le to dobi dovolj sončne svetlobe, odstranjevanje poganjkov, ki segajo globlje v vrste. Pomembno je prav tako redčenje grozdov, da lahko vsak grozd posebej dobi zadosti hranil, ki jih potrebuje za kasnejšo sintezo arom, sladkorjev … Odstranjevati pa je treba tudi ‘martinčke’ (grozdiči), ki še dodatno kradejo pomembne hranilne snovi, ki so ključne za pridelavo kakovostnega grozdja.

V vinogradu je pomembno, da se zelenje pri tleh redno vzdržuje, da ne prihaja do razvoja bolezni, kot posledice vlage. Tako se redni košnji in vzdrževanju urejenega vinograda ne moremo izogniti.

Poleti lahko grozdje napadejo različne bolezni, kot so peronospora (glivična bolezen vinske trte), oidij (glivična bolezen, Uncinula necator), botritis (Botrytis cinerea, glivična bolezen), črna pegavost (prav tako glivična bolezen, Phomopsis viticola) in razni škodljivci npr. sukač, škržatek. Za preprečitev razvoja bolezni in škodljivcev, smo uporabili kontaktna fitofarmacevtska sredstva in sistemike. Problem pa poleg že omenjenih predstavljajo tudi ptice, ki zobajo jagode. Potrebne so nastavitve mrež, ki obvarujejo pridelek. Veliko škodo pa v vinogradu povzroča tudi toča, ter sončni ožigi, zato se obvarujemo s pomočjo protitočnih mrež.

Pred trgatvijo so potrebne analize grozdja, da lahko z njihovo pomočjo napovemo kdaj bi bil za nas najbolši čas trgatve. Pri analizah grozdja najprej poberemo vzorce jagod iz našega vinograda, oberemo vzorec 100 jagod, potrudimo se, da obiramo enakomerno, s tem tudi dobimo jasno in realno sliko stanja grozdja. V vzorec zajamemo jagode, ki se nahajajo zgoraj na trti ter spodaj, v notranjosti in na zunanjem delu, ter v senci in na soncu, se pravi iz vseh delov vinograda. Pri analizah merimo vsebnost sladkorjev, kislin in pH grozdnega soka. Ko dobimo vzorec jagod, ga najprej zmečkamo, da izstisnemo sok. Za merjenje sladkorja uporabimo refraktometer, ki nam poda vsebnost sladkorja v enotah ˚Oe (Öechsler) oz. Bx (BRIX). Vsebnost kislin in pH pa lahko izmerimo z novejšimi avtomatskimi napravami, ki nam olajšajo ročno delo.

Hvala za pozornost, do naslednjič …

Utrip vina

Comments are closed.
Ste stari 18 let ali več?
Da
Ne

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih
pijačah, zato je vstop dovoljen samo
polnoletnim osebam.