O natečaju

O natečaju

Od začetka zgodbe Lidlovega mladega vinarju v letu 2013 do danes je na študentskem natečaju sodelovalo kar 19 študentskih ekip. Nadobudni študenti in študentke se s pomočjo mentorjev pomerijo v izdelavi vina in v pripravi marketinške zgodbe o vinu. Pri tem ekipe spodbujamo, da pri pridelavi vina razmišljajo inovativno in v sam proces pridelave vina vključijo inovativne prijeme, ki lahko prinesejo nove okuse ali drugačne senzorične lastnostni vina.

Tudi letos sta partnerja projekta iskala motivirane in zavzete študentske ekipe, ki so pod vodstvom mentorjev pripravljene tesno sodelovati, ustvariti svoje prvo vino in obenem pripraviti kreativni marketinški načrt. S tem se teoretično znanje učinkovito prenaša v praktičen del, ki ga mora spoznati vsak bodoči vinar. V letu 2019 na natečaju sodelujejo ekipe Biotehniške fakulteta (Univerza v Ljubljani), Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru) ter Visoke šola za vinogradništvo in vinarstvo (Univerza v Novi Gorici).

Sodelovanje na natečaju študentskim ekipam ne ponuja le možnosti učenja in pridobivanja novega znanja ob pridelavi svojega prvega vina, ampak tudi prve izkušnje v poslovnem in promocijskem svetu vinarstva.

Ekipe bodo namreč svoje vino predstavile na dogodku Vinski univerzum v decembru 2019, kjer bomo razglasili najboljšo med njimi.