Manj je več

Manj je več

IMG_1157


Po kratkem oddihu smo prejšnji teden zopet obiskali naš vinograd, kjer smo pod mentorstvom prof. dr. Denisa Rusjana opravili še zadnja ampelotehnična dela. Najprej smo se sprehodili po vinogradu in določili napredek zorenja grozdja, potem pa smo se lotili še odstranjevanja neprimernih listov ter z gnilobo načetih grozdov. Ker star slovenski pregovor pravi, da manj je več, smo se odločili, da zmanjšamo število grozdov na trtah, da bodo le-ti bolj kakovostni. Po končanem delu smo se sprehodili po vinogradu in si ogledali stare primorske avtohtone sorte grozdja, ki še uspevajo v našem vinogradu. Le-teh ni bilo malo, profesor Rusjan pa je vsako vrsto znal tudi natančno opisati. V ampelografskem vrtu Biotehniške fakultete je zasajenih tudi okoli 30 različnih sort jedilnega grozdja. Seveda nismo mogli mimo njih in smo si rajši kot z dopoldansko malico, dvignili krvni sladkor s probavanjem vsake izmed sort. Zanimivo dejstvo je, da so jagode nekaterih jedilnih sort grozdja tako velike in privlačne predvsem zaradi dodatka rastlinskih rastnih hormonov giberelinov v različnih razvoj fazah grozdja.

IMG_1154
Rebula

Nabrali smo nekaj vzorcev grozdja iz dveh različnih vrst in različnih višin oz. oddaljenosti od tal, da smo s tem pridobili reprezentativen vzorec. Nato smo se odpravili na Biotehniško fakulteto v Ljubljano, kjer smo v laboratoriju analizirali grozdje in mu določili zrelost. Izmerili smo skupne titrabilne kisline, pH in sladkor. Pri analizi nas je presenetila predvsem zelo velika razlika v zrelosti med vzorcema iz dveh različnih vrst trt. Razlika med njima je znašala kar 20 °Oe, zato je v tem trenutku očitno bolj zrelo grozdje iz nekoliko nižje ležeče vrste, katerega vrednost sladkorne stopnje znaša 71 °Oe. V skladu s pričakovanji smo pri tem vzorcu določili tudi manjšo vrednost skupnih titrabilnih kislin, ki znaša 8,8 g/L in večja vrednost pH, ki je 3,04.

IMG_1166
Naprava za merjenje titrabilnih kislin in pH
IMG_1163
Merjenje sladkorja grozdnega soka

Dan se je za našo skupino zelo lepo končal, saj smo se v dopoldanskem času od profesorja za vinogradništvo pridobili novo uporabno znanje, v popoldanskem času pa smo v laboratoriju s kemijsko analizo grozdnega soka obnovili znanje, ki smo ga pridobili pri vajah iz vinarstva. Na koncu dneva smo spoznali,  da bo potrebno pred trgatvijo še enkrat preveriti zrelost grozdja iz dveh različnih vrst trt in se na podlagi tega odločiti, katero grozdje bomo izbrali za predelavo.

Ste morda vedeli?

Vino, ki se prodaja kot sortno še nima zagotovila, da je pridelano iz 100 % grozdja iste sorte, saj zakonodaja dovoljuje prodajo vina s sortnim imenom tudi, če je vino pridelano iz 85 % grozdja sorte, katere ime nosi in 15 % grozdja druge sorte.

Se slišimo po trgatvi!

Comments are closed.
Ste stari 18 let ali več?
Da
Ne

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih
pijačah, zato je vstop dovoljen samo
polnoletnim osebam.