Kdaj bo trgatev?

Kdaj bo trgatev?

V prejšnji objavi smo govorili o lokaciji vinograda in sortah grozdja, iz katerega bo naše vino. Sedaj pa, ker se hitro približuje čas trgatve, vam bomo predstavili, kako vemo, kdaj je pravi čas, da oberemo grozdje iz katerega naredimo kakovostno vino.

Trgatve običajno potekajo od konca avgusta pa vse do prve polovice oktobra. Čas trgatve se razlikuje glede na področje vinogradov (Primorska, Podravska, Posavje), glede na vremenske razmere, ter glede na sorto grozdja. Prve trgatve potekajo na Primorskem, med tem ko v Posavju in Podravju grozdje dozori nekoliko kasneje. Zadnja leta je značilno, da se datum trgatve premika v bolj zgodnji čas.

Ko grozdje dozoreva se v njem odvijajo številne spremembe. Jagode se debelijo in postajajo večje, mehkejše in dobijo ustrezno barvo glede na sorto grozdja. Med zorenjem se v jagodah odvijajo kemične spremembe. Količina sladkorja naraste, koncentracija skupnih kislin pa pade.

Kako vemo, kdaj je ustrezen čas trgatve?

Grozdje oberemo, ko je tehnološko zrelo. V redu, ampak kako vemo kdaj je zrelo in kaj sploh pomeni, da je grozdje tehnološko zrelo?

Grozdje je tehnološko zrelo, ko je doseženo optimalno razmerje med kislinami, aromami, barvili, tanini, sladkorji in ostalimi sestavinami. Za vinogradnike je pomembno, koliko sladkorjev se nahaja v grozdnih jagodah in kakšna je vsebnost kislin. Vsebnost sladkorjev vinogradniki običajno merijo z ročnim refraktometrom, lahko pa jo merimo z Oechslejevo in Babove moštno tehtnico. Grozdje mora ob trgatvi doseči minimalno koncentracijo (vol %) naravnega alkohola oziroma minimalno sladkorno stopnjo, ki je predpisana za posamezno vinorodno območje. Skupne kisline v grozdnem soku določamo s titracijo z NaOH ob prisotnosti ustreznega indikatorja.  V času zorenja se spremlja tudi masa grozdnih jagod. Ko vzorec 100 jagod ne narašča več, je grozdje v polni zrelosti.

Za vinogradnike je bistveno, da oberejo zrelo grozdje, saj bodo lahko le tako pridelali dobro vino.

V grobem poznamo tri vrste trgatve, zgodnjo, glavno in pozno. Pri zgodnji trgatvi se obira zgodnja vrsta grozdja. Obenem pa se obirajo tudi gnile jagode glavnih grozdnih sort. Glavna trgatev se imenuje tudi prava trgatev. To je trgatev v kateri se obere večino grozdja. Po tej trgatvi v vinogradih ostanejo le tiste sorte, ki so namenjene pozni, imenovani tudi posebni trgatvi. Med posebne trgatve spadata ledena trgatev in suh jagodni izbor.

Kdaj bomo mi obirali grozdje?

Točnega datuma trgatve ne moramo napovedati. Predvidevamo, da bomo grozdje obrali v sredini septembra. Do takrat bomo v vinogradu spremljali zgoraj naštete parametre, da bomo “zadeli” pravi čas trgatve in bo grozdje optimalne sestave. Tako bomo iz njega naredili odlično vino.

Zdaj se moramo posloviti. Pogledati moramo v vinograd kako zori naše grozdje, da ne bomo zamudili najbolj optimalnega časa trgatve.

Se ponovno beremo v kratkem, še pred trgatvijo

ekipa Fuzija Rosé

Sledite nam lahko tudi na: Instagramu in Facebooku

Viri: Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj. 2017. Priprave na trgatev 2017 – kako dozoreva naše grozdje: 4 str. https://www.lokalno.si/2017/08/22/180707/zgodba/Priprave_na_trgatev_2017_kako_dozoreva_nase_grozdje/?cookieu=ok, Evem. 2015. Ustrezen čas trgatve: 1 str. http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/14550/prikaziDrugiPogoj/, Prus M. 2010. Pridelava in predelava grozdja: 32 str. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Gradiva_ESS/Biotehniska_podrocja__sole_za_zivljenje_in_razvoj/BT_PODROCJA_42KMETIJSTVO_Pridelava_Prus.pdf, Janežekovič M. 2017. Geografija 9 – Vinogradništvo, sadjarstvo in gozdarstvo. https://eucbeniki.sio.si/geo9/2627/index5.html

Comments are closed.
Ste stari 18 let ali več?
Da
Ne

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih
pijačah, zato je vstop dovoljen samo
polnoletnim osebam.