Od vetra v jadrih do kapljice v čaši

Od vetra v jadrih do kapljice v čaši

Nadeli smo si ime Levant, to je vzhodni veter, ki nastane v brezvetrju in se kasneje ojača, tako kot naša skupina, ki je nastala z željo po novih izkušnjah, zdaj pa smo že na poti do pridelave našega vina.

Ekipo Levant predstavlja sedem sošolcev in vedno tesnejših prijateljev: Patricia Blažič iz Črnomlja, Petra Sanabor iz Ravenj, Benjamin Agić iz Postojne, Nina Jarkovič iz Broda v Podbočju, Urška Blejec,  Mark Istenič in Nika Hillmayr iz Ljubljane. Svoja znanja pridobivamo na Univerzi v Ljubljani, na Biotehniški fakulteti, natančneje na oddelku za agronomijo.

Ekipa Levant

 

Trta iz najstarejšega vinograda pokalce

Za naše vino smo si izbrali sorto pokalca, nosi še slovensko ime črna rebula, v Italiji pa je znana pod imenom schioppettino. Ime pokalca so ji pripisali zaradi značilnega poka jagode med zobmi. Je ena najstarejših briških sort, ki počasi tone v pozabo. V Italiji je te sorte več in se tudi dobro trži, pri nas pa jo ohranjata le dva vinogradnika. Za preporod že pozabljene sorte je zaskužen Paolo Rapuzzi, ki je v Čelah pod Matajurjem (ital. Cialla) v sedemdesetih letih zasadil prvi modernejši vinograd s pokalco. Ker se je zavedal njene pomembnosti in pričakovane pozabe med ljudmi, jo je čez italijansko mejo na našo stran vozil pod pretvezo, da je les za kurjavo. Za to dejanje je bil Rapuzzi nagrajen kot rešitelj stare sorte.

Naš vinograd

Vinograd se nahaja na strmem pobočju Goriških Brd. Sam vinograd zajema 2300 trsov na 0,8 ha. Pokalca raste na slabo rodovitnih evtrično-rjavih tleh, ki so nastala v času Kalcitnega morja. Kar se tudi opazi po belih zaplatah kalcita med kamninami. Večino gričevja okoli našega vinograda sestavlja fliš, to so plasti laporja in peščenjaka, ki so se več milijonov let nalagale v sklade, kateri so vidni še danes. Tak tip tal domačini imenujejo opoka. V Brdih so erozija, pomankanje vode, predvsem pa suša velik problem. Naš vinograd rešuje to, da so tla težka in zato zadržijo velike količine vode, kar trtam omogoča premostitev sušnih obdobji. Vinograd pa je poseben tudi v tem, da so probleme s pomankanjem vode rešili z zatravljenjem in sajenjem ječmena v medvrstne prostore, s tem se ohranjajo terase in zadržuje več vlage.

 

 

Sledite nam lahko tudi na:
Instagramu
in Facebooku
Lahko pa preberete tudi kratek članek o naši ekipi, ki ga je zapisal Radio Odeon

Comments are closed.